ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ದರೋಡೆಕೊರನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೀರಾ?

ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ದರೋಡೆ ಓವಿರಾಪ್ಟ ರ್

ಅರೆ…. ! ಇದೆಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಡಿ . ಇದು ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಗೊಬಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ .ಇದರ ಹೆಸರು ಓವಿರಾಪ್ಟ ರ್. ಇದು ನೋಡಲು ಹಕ್ಕಿಯಂತಿದೆ . ಬಹಳ ಸುಲಭ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ! ಓವಿರಾಪ್ಟ ರ್ ಬಹುಶ:ಮಾಂಸಹಾರಿ ಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ . ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಾಗು ದವಡೆಗಳಿಂದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ,ಬೀಜಗಳು ,ಕೀಟಗಳು ,ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಇದರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ . ಉದ್ದಾವಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹ ಬಹಳ ನಾಜೂಕಿನಿ೦ದ ಕೂಡಿದೆ .

ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ದರೋಡೆ ಓವಿರಾಪ್ಟ ರ್

     ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ದರೋಡೆ ಓವಿರಾಪ್ಟ ರ್                                                     

ಇದು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಯು ಹೌದು . ಓವಿರಾಪ್ಟ ರ್ ಡೈನೋಸಾರ್ ನಂತೆ ೧. ೮ ರಿಂದ ೨. ೫ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾದಿದ್ದು ೨೫ ರಿಂದ ೩೦ ಕಿಲೋದ ಷ್ಟು ತೂಕವಿದೆ . ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ . ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪಿಲಿಕುಳ ದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ . ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿರೂಪವಿದೆ . ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ :ಸಿಂಚಾನ ಶ್ಯಾಮ್

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s